GMN Видове еднопосочни съединители

 Видове еднопосочни съединители

Съединители тип FK

Еднопосочните съединители от типа FK (2RS) са сачмени съединители. Предлагат се с двустранна капсуловка (FK 2RS) или без капсуловка (FK). Размерите са в съответствие с лагерни серии 62 (DIN 625). Максималната температура на работа е 140 °C, възможно е да бъдат произведени съединители за по-високи температури на работа по заявка. ТРаботната температура за такива с RS капсуловки: макс. 110 °C.
Съединители тип FKN

Еднопосочните съединители от типа FKN (2RS) са сачмени съединители със шпонков канал на вътрешната гривна. Предлагат се с двустранна капсуловка (FKN 2RS) или без капсуловка (FKN). Размерите са в съответствие с лагерни серии 62 (DIN 625). Максималната температура на работа е 140 °C, възможно е да бъдат произведени съединители за по-високи температури на работа по заявка. ТРаботната температура за такива с RS капсуловки: макс. 110 °C.
 
Съединители тип FKNN

Еднопосочните съединители от типа FKNN (2RS) са сачмени съединители със шпонков канал на вътрешната и на външната гривна. Предлагат се с двустранна капсуловка  (FKNN 2RS)  или без капсуловка (FKNN). Размерите са в съответствие с лагерни серии 62 (DIN 625). Максималната температура на работа е 140 °C, възможно е да бъдат произведени съединители за по-високи температури на работа по заявка. ТРаботната температура за такива с RS капсуловки: макс. 110 °C.