Съхранение

Съхранение

За да се запазят работните характеристики на лагерите най-дълго е необходимо да се спазват определени изисквания за съхранение и използване. Най-често това са изисквания на съответния завод производител, който определя начина на съхранение, транспорт и експлоатация на своите издалия. Неспазването на тези изисквания често води до проблеми и отхвърляне на гаранцията на изделията.
Лагерите са прецизни механични изделия. Техните детайли са закалени, имат висок клас на точност и голяма гладкост на повърхностите. Всяко нарушаване на гладкостта на работните повърхнините води до преждевременно износване и намалява дълготрайността на лагера.
Лагерите се изработват от специални “лагерни” стомани на базата на железни сплави, наричани още “черни метали”. Известно е, че последните не притежават висока корозионна устойчивост и главна опасност за тях е корозията. Най- проблемна е отново работната повърхност.
За предпазване от корозия по време на съхранение и транспорт, заводите-производители доставят лагерите смазани с антикорозионна смазка и в опоковка от влагонепроницаема хартия. Срока, в течение на който могат да са защитени така от корозия зависи от условията на съхранение. При съблюдаване на правилата на съхранение предписани от завода-производител антикорозионната смазка и опаковка гарантират придпазване на лагера от корозия за срок от 1 година. Лагери с две защитни шайби / 2Z / може да се съхраняват до 2 години, а такива с уплътнения от двете страни / 2RS /, не повече от 3 години.
Интензивността на корозията при съхранение зависи от следните фактори:

  • От относителната влажност на околния въздух. При влажност под 40% лагерите практически не корозират.
  • От големината на спадането на температурата в течение на денонощието – колкото по-малка е амплитудата, толкова по-благоприятни са условията.

При установяване на корозия е необходима преконсервация на цялата партида.

  • отделяне на старата смазка от лагера
  • промиване за 5-10мин в масло загрято до 90-110гр.
  • лагерите с незначителна корозия се почистват и смазват отново
  • лагерите с корозия по работната повърхност се “бракуват”

При преконсервация на капсуловани лагери / 2Z , 2RS / смазката от външните повърхнини се отделя с книжно-памучени салфетки натопени в бензин, а се смазват със студена смазка с четка. Тези лагери не се промиват с горещо масло или разтворители. Лагерите не трябва да се съхраняват разопаковани. Опаковката се снема непосредствено преди монтажа. Температура на съхранение на въздуха трябва да бъде от +10 до +30гр., влажност не повече от 70% освен ако производителя не изисква други условия.